top of page

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk

Dat vinden wij ook en daarom informeren we transparant over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit privacybeleid gaat over de data en gegevens op onze website.

Persoonsgegevens die we verwerken :

​​

De contactgegevens die je ons meedeelt in het contact formulier worden gebruikt voor de behandeling van je vraag en om je te kunnen contacteren; en bij boeking om het verder verloop van de afspraak te plannen.

Zonder jouw toestemming gebruiken we deze gegevens niet verder voor marketingdoeleinden.

 

Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren we uiteraard jouw mailadres om je de nieuwsbrief of verwante marketing berichten toe te sturen. We engageren ons om je bij elk van die berichten de mogelijkheid te bieden om uit te schrijven.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De vzw Lachclub van Belgie is een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR en bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verantwoordelijke functionaris voor beheer van data :

Anja Vandenbergh

anja@lachacademie.be

+32 475 93 47 35

 

Waar worden gegevens bewaard?


Deze website maakt gebruik van de diensten van Wix.com Dat is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert. Wix.com slaat data op in datacenters in Europe, de V.S. en Israël.

Wix waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van de gebruikers van haar gebruikers. U kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy)

Voor onze e-mailberichten en chatfunctie maken we eveneens gebruik van de Wix Ascend CRM omgeving. Omdat we de vrijheid willen hebben van dienstenleverancier te wisselen, houden we ook zelf een archief bij van al onze marketingadressen. Dat doen we op onze eigen PC/kantoor-omgeving en we maken gebruiken van Google Drive. 

Wix, en de andere genoemde dienstenleveranciers kunnen geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun gebruikers.

 

Verder maken we gebruik van Google Analytics (GA) op onze website. De gegevens die we naar GA sturen worden geanonimiseerd. Je IP adres wordt verborgen zodat je bezoek aan onze website niet te herleiden is tot identificatie als gebruiker. De analytische gegevens zijn voor ons nuttig om het gebruik van onze website te monitoren en onze site steeds beter te maken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren contact gegevens tot zolang we die nodig hebben om op redelijke wijze diensten en informatie te leveren. Indien je de toestemming gaf jouw gegevens te gebruiken voor onze eigen marketingacties, blogberichten dan behouden we die gegevens tot je ons uitdrukkelijk laat weten liever niet meer gecontacteerd te worden, of uitschrijft via de daartoe voorziene functies die we bij elk bericht voorzien.

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens.

In het kader van de GDPR wetgeving heb je ten allen tijde de mogelijkheid om te weten over welke gegeven we beschikken, of kan je vragen om gegevens te verwijderen en vergeten te worden.

 

Stuur ons een email info@lachacademie.be) indien je wilt weten welke gegevens we hebben en bijhouden. Je kan ons naderhand vragen om die gegevens te wijzigen of te corrigeren. Of desgevallend alle gegevens of een gedeelte ervan te wissen.

Worden jouw gegevens gedeeld met anderen?

Neen, wij geven geen gegevens actief door aan derden of aan bevriende bedrijven. Als we dat in de toekomst willen doen, zullen we daar in elk geval eerst je expliciete toestemming voor vragen.

Hou er rekening mee dat we heel wat informatie aanbieden over onze leden, en vaak verwijzen naar hun websites en e-mail adressen. Uiteraard gelden voor deze externe websites enkel hun eigen wettelijke vermeldingen en privacybeleid. 

Een aantal acitviteiten besteden wij uit aan andere bedrijven

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De vzw Lachclubs van België kan beroep doen op volgende categorieën verwerkers:

Ondernemingen die worden ingeschakeld voor administratieve doeleinden; communicatiedoeleinden; ICT-technische ondersteuning & websitebeheer ; boekhoudkundige diensten & betalingsinstellingen

Is het invoeren van gegevens op de website veilig ?

​​De volledige website en de functionaliteiten die we gebruiken maken enkel gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding zodat de gegevens die je invult niet onderschept kunnen worden. Je kunt dat zien aan het slotje of andere aanduiding in het adresveld van je webbrowser.

laatste update: 8 augustus 2022

bottom of page